Zaman Yönetimi Nedir - Nasıl Yapılır

Öneriyorum: Kızı Aşık Etmenin 46 Yolu

[Kardeş Blogumuzdan] Kadınları Etkileme Yolları - 30 Kesin Yöntem Ve Kaynaklar
Zaman Yönetimi 

1. ZAMAN YÖNETİMİ NEDİR?
Zaman Yönetimi, zamanın amaçlar, sorumluluklar, zevkler ve hobiler arasında dengeli bir biçimde paylaştırılarak; sosyal yaşam, aile yaşamı, özel yaşam ve iş yaşamı ile ilgili faaliyetlerin etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesi demektir.

2. ZAMAN KAVRAMI NASIL TANIMLANIR?
Zaman denilen kavram; daha önce olan ve bundan sonra olacak olan olayların ardışıklığının düşüncemizde yarattığı, başı ve sonu bilinmeyen soyut bir kavramdır. Elle tutulmaz, gözle görülmez, biriktirilemez. Yerine konulması, geri döndürülmesi, yenilenmesi yada satın alınması mümkün değildir.
Zaman, objektif (gerçek) ve sübjektif (algılanan) zaman olarak ikiye ayrılabilir. Objektif zaman, ölçülebilen ve gözlenebilen saat yada takvim zamanıdır. Sübjektif zaman ise ölçülmesi ve değerlendirilmesi zor olan; kimine göre hızlı, kimine göre yavaş geçen, kimine göre kıt, kimine göre bol, kimine göre pahalı, kimine göre ucuz bir kaynaktır.

3. ZAMAN YÖNETİMİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?
Zaman kavramı bir tarih bilinci içerir. İnsan açısından, organize olmak, geleceği planlamak ve uygulamak açısından önem taşır. Zamanın bilincine varmak, zamanı yönetmeye çalışmak, takvim oluşturmak demektir. Takvim ilk olarak MÖ 5000′li yıllarda Mısır’da başlamıştır.

Source: http://www.kazanmakisteyenler.com/kategori/yonetim/zaman-yonetimi/Zaman Yönetimi Nedir?

Zaman yönetimi, kişiye zaman kazandırmanın yanında pek çok yarar sağlar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

    Kişinin organizasyon becerisini arttırır.
    Kişinin planlı ve düzenli bir yaşamı olmasını sağlar.
    Çalışma verimliliği artar.
    Kendine ve sevdiklerine gereken zamanı ayırabilir.
    Kariyeri olumlu yönde etkiler.
Zaman yönetimi nedir ve neden gereklidir?

Hayatı için bir amacı olmayan öğrenci, kendisi için neyin daha öncelikli olduğunu kestiremez. Bu nedenle, öncelikle kendisine bir amaç edinmelidir. Eğer öğrencinin amacı, derslerinde başarılı olmak ya da iyi bir lisede okumaksa, önceliklerini de bu doğrultuda belirlemelidir. Bir yıl sonra amaçladığı okulda bulunmak isteyen öğrencinin öncelik sıralamasında, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanmak başı çekmelidir. Bununla birlikte, zamanı doğru kullanmayı öğrenemeyen öğrenci ne kadar ders çalışırsa çalışsın, başarılı olamaz. 
 
Zamanı yönetmek amacıyla öğrencinin hayatında yapabileceği ufak değişiklikler: 
• Telefonda arkadaşlarla uzun süre konuşmamak,
• Arkadaşlar her çağırdığında koşa koşa gitmemek, 
• Kantinde-kafeteryada her gün uzun zaman geçirmemek, 
• Evde oradan oraya amaçsız dolaşmamak, 
• Televizyona esir olmamak, 
• Evdeki sohbetlerin tümüne katılmamak
 
Öğrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapıları, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi başka bir öğrenci zor öğrenebilir. Bir başka öğrenci ise çabuk yorulabilir ya da çalışmak istemeyebilir. Bu nedenle, bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir. Zaman yönetimi: zaman nasıl yönetilir ve mutlu bir hayata nasıl ulaşılır 

Zaman yönetimi, zamanın sadece planlaması ve yönetilmesinden daha fazlasıdır.
Keyif almak da önemlidir

NE, NE ZAMAN ve NASIL parametrelerine dayalı zaman düzenlemesi zaman planlamasının üçüncü nesli olarak kabul edilir.

Ancak bu bir önemli noktayı göz ardı eder: insan yaşamı ve mutluluğu (memnuniyeti). Böylece günümüzde dördüncü nesil zaman planlaması konuşulmaya başlanmıştır.

Zaman yönetimi tanımı şu şekilde yapılır:
Zaman yönetimi, zamanın etkin bir şekilde kullanılmasıyla daha dengeli ve keyifli bir yaşamın elde edilmesini sağlayan bir dizi araç ve yaklaşımdır.
Önce hedeflerinizi, ardından aksiyon planınızı belirleyin

Doğru zaman yönetimi ulaşmak istediğiniz hedeflerle başlar.

Hedefler sayesinde ne yapmak istediğimiz ve nerede olmayı hedeflediğimizi biliriz. Hedeflerimizi anladığımızda alacağımız aksiyonları ve diğer kişisel hedefleri  belirlemek çok daha kolaydır.7 Adımda Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi
Çok değerli sermayemiz olan zamanı,

    Planlama/karar verme
    Uygulama
    Denetleme süreçlerinden oluşan bir döngü içerisinde yönetmek demektir.

Zamanı yönetebilmek hayatı cüzî irademizle yönetebilmek demektir.
Zaman yönetimini başarabilmek için;

        Kontrol edebildiğimiz olayları planlamak,
        Kontrol edemediğimiz bizim dışımızdaki olayları yönetebilmek,

çok önemlidir.

Adım 1 : Kendinizi Bilin!

Alışkanlıklarınızı, rutinlerinizi belirleyin ve günde ne kadar sürenizi aldığını ortaya koyun.

    Olumsuz olanları bir plan dahilinde adım adım eleyin.
    Olumlu olanları pekiştirin.

Performans eğrinizi çıkarın. Hangi saatte kendinizi zinde hissediyorsunuz, hangi saatte düşük hissediyorsunuz bilin.Zor işleri kendinizi iyi hissettiğiniz zamanda yapın!