Nasıl Lider Olunur

Öneriyorum: Kızı Aşık Etmenin 46 Yolu

[Kardeş Blogumuzdan] Kadınları Etkileme Yolları - 30 Kesin Yöntem Ve Kaynaklar
1: Nasıl lider olunur sorusu üzerine ilk tüyomuz girişimcilik üzerine. Liderlik, genel anlamda doğuştan gelen bir yetenek şeklinde yorumlansa da, günümüzde iyi bir lider olabilmek için birden çok altın kural da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda; liderlik için en temel koşul olan girişimcilik temeli ile iyi bir lider olabilmenin ilk adımı atılabilmiş olmaktadır.

2: Bunlara dahil olarak; girişimcilikten sonra gelen en iyi liderlik özelliklerinden biri de, risk alabilme yetisine sahip olabilme ve gerekli durumlarda bir faaliyetin artıları ve eksileri hesaplanarak, gerçekçi atılımlar gerçekleştirebilmektir. Bu doğrultuda; gerçekleştirilmesi arzulanan hedefe ya da hedeflere giden tüm yolların etraflıca hesaplanarak risk alınabilmesi, liderlik gereklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

3: Benzer nitelikte; zamanında hedefe ulaşabilmek için, karşılaşılacak tüm engelleri aşabilmek ve kitlelere hitap edebilmek de liderlik vasıflarından bir diğeri olmaktadır. Ayrıca; bir takıma etkin bir şekilde hitap edebilmek ve takımdaki tüm bireylerin görüş ve önerilerine erişebilmek için, danışmanlık görevlerini diğer ekip arkadaşlarına sunabilmek de, liderlik için gerekli koşullardan biri olmaktadır.

4: Liderlik vasfı, kitlelere seslenebilmekte ve kitleleri aynı amaç doğrultusunda ilerletebilme gücünden de gelmektedir. Bu yönüyle; lider olabilmek için, kitlelere uygun seslenebilme materyallerinin de doğru ve zamanında kullanılması esas alınmalıdır. Ayrıca; kitlelerin ihtiyaçlarını doğru saptayarak, ihtiyaçlara yönelik girişimler sağlamak da, iyi bir lider olabilmenin etkin gereklilikleri arasında yer almaktadır.

5: Bunlarla birlikte; iyi bir lider, her şeyden önce takımını güçlendirici ve motive edici eylemler içerisinde bulunan kişi anlamını da taşımaktadır. Bu bağlamda; bir takıma ya da kitleye seslenip farklı bir lider konumuna erişebilmek için, takım ruhunu her durumda motive edici sözler ve davranışlar sergilemek gerekmektedir.

6: Aynı zamanda; olayları önceden sezebilme ve öngörülü olabilme yetisi de liderlik vasıfları arasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda; gerçekleştirilmek istenilen liderlik hedeflerinde, içgüdülere güvenerek harekete geçebilmek de son derece elverişli olmaktadır. Karizmatik ve iyi bir lider olmanın temel koşulu, zamanında atılımları, önsezilere güvenerek gerçekleştirebilmekte yatmaktadır.

7: Liderlik vasfının temel sağlayıcılarından biri olan etkin iletişim kurabilme yetisi, liderlik için oldukça önemli bir pay taşımaktadır. Bu bağlamda; doğru iletişim kaynaklarının tespiti doğrultusunda, söz ve davranışlarla da etkin iletişim kanallarından doğru oranda yararlanabilmek gerekmektedir. Nasıl lider olunur sorusuna doğru cevaplar bu tür ayrıntılarda saklı.

8: Bununla birlikte; iyi ve doğru iletişim kanallarının kullanılmasının yanı sıra, etkin bir dinleyici olabilmek de, liderlik için önemli bir pay barındırmaktadır. Bu doğrultuda; belirli periyotlar halinde, takım ruhunun kontrolü ve takımda meydana gelebilmesi muhtemel sorunların tespiti için de, iyi bir dinleyici olabilmek, liderlik için önemli gereklerden biridir.

9: Bunlara ek olarak; her zaman öğrenmeye açık bir kişilik geliştirmek de, iyi bir lider olabilmenin en temel sağlayıcıları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda; çağın gereklerini yakından takip ederek her zaman dinamik bir enerji ile yeni bilgiler öğrenmeye ve keşfetmeye açık olmak da, liderlik için oldukça önemli olabilmektedir. Nasıl lider olunur, bunu yeni şeyler tecrübe ederek geliştirebilirsiniz ancak.

10: Aynı zamanda; geleneksellik yerine, her zaman yenilikçi bir bakış açısı geliştirmek de, liderlik için altın kurallar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda; geleceğe çok daha emin adımlarla ilerlemenin de sağlayıcısı olan yenilikçilik yaklaşımı, liderlik için büyük önem taşımaktadır.


11: Beyin fırtınasının da takım içerisinde her zaman canlı tutulması ve takımda yer alan tüm bireylere konuşma ve şikayette bulunabilme ayrıcalıklarının tanınması da, liderlik için gerekli vasıflar arasında, son derece seçkin bir konumda yer alabilmektedir.