Öfke Kontrolü Nedir - Nasıl Sağlanır

Öneriyorum: Kızı Aşık Etmenin 46 Yolu

[Kardeş Blogumuzdan] Kadınları Etkileme Yolları - 30 Kesin Yöntem Ve Kaynaklar
Öfke Kontrolü Yöntemleri

Her insanın öfkeyi ifade ediş tarzı farklıdır.

A- Öfkenin İçe Yönelmesi:

Bazı kişiler öfkelerini ifade etmekte zorlanırlar. Kendilerine ait kuralları ve ölçüleri olması nedeniyle, böyle kişiler öfkelerini ifade etmeye engel koyarlar. Bu kişilerin öfke tepkileri genellikle somurtma, küsme, surat asma gibi edilgen tepkilerdir.

B- Öfkenin Dışa Yönelmesi:

Öfkenin dışa yönelmesi, öfke duygusunun sözel olarak ifade edilmesidir. Ancak bu ifade bir volkanın patlamasına benzer ve kontrolsüzdür. Öfkelerini bu biçimde ifade eden kişiler için ilişkilerinde sorun yaşamaları, herhangi bir topluluktan ya da toplumdan dışlanmaları kaçınılmazdır.

C- Öfkenin Kontrol Edilmesi:

Öfkenin kontrollü biçimde ifade edilmesidir. “Öfkemi amacıma ulaşmayı engellemeyecek bir tarzda nasıl ifade edebilirim?” sorusunun yanıtı üzerinde düşünmek, kişinin öfke duygusunu kontrol etmesine yardımcı olur.

Öfkenin ifade edilme şekli ve kontrolü kültürel özelliklere ve beklentilere, öğrenilmiş davranışlara, ailenin davranış şekillerine, eğitim durumuna, yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir .

ÖFKE ANINDA İLKYARDIM TEPKİLERİ

1- Eğer Öfke durumundaki kişi sizseniz; öfke anında ne tür tepkiler gösterdiğinizi araştırın..

2- Normal bir duygu olduğunu kabul edin..

3- Gereksinmeleri karşılanmamışlar saldırmaya hazırdır..

4- Öfke yaşayan birinin konuşmasına izin verin..

Source: http://pedamed.com.tr/tr/ofke-kontrol-yontemleri.html


ÖFKEMİZİ KONTROL ETMENİN YOLLARI... 

İşte, sokakta ya da evde... Günlük koşuşturmacalarımız içinde elimizde olmadan karşımızdaki insanlara ve olaylara sık sık öfkeleniyoruz. Peki kendimize ve çevremize zarar vermeden öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz?

"Öfke...A. Normal,B. Herkes tarafındanhissedilen,C. Vazgeçilemeyen,D. Güçlü ancak kontrol edi-lebilir,E. Saldırganlıkla aynı şey de-ğil,F. Yukarıdakilerin hepsi.Eğer yanıtınız F ise, öfkeninherkes tarafından hissedilennormal bir duygu olduğunukabul ediyorsunuz demektir.Öfke bir davranış değildir. Ha-yatın bir parçasıdır ve toplumbize öfkemizle nasıl başa çıka-cağımızı pek de öğretemez. Pe-ki öfke nedir?

Öfke kontrolden çıkıp da yıkıcı olursa hayatı bir anda zehir edebilir. Öfkeye, engellenme, haksızlığa uğrama, fiziksel incinme, tacize uğrama, hayal kırıklığı, saldırıya uğrama ve tehdit yolaçıyor. Psikologlara göre, öfkelendiğimizde beş boyut birbiriyle ilişkili ve eş zamanlı olarak aktif olur. Bu boyutlar: nBiliş: O andaki düşüncelerimiz.Öfkeyi kontrolü, öfke yönetimi, sinir yatıştırmak 

Öfke ne zaman problem haline gelir?

    Öfkelendiğiniz zaman kendinizi kontrolsüz durumda hissettiğiniz oluyor mu?
    Öfkelendiğiniz durumlarda daha sonradan onaylamayacağınız davranışlarda /sözlerde bulunuyor musunuz?
    Sinirli olduğunuz durumda herhangi bir kişiye fiziksel saldırıda bulunuyor musunuz?
    Öfkelendiğinizde gösterdiğiniz tepkinin ilişkilerinize veya çalışmalarınıza zarar verdiği oldu mu?
    Öfkelendiğiniz zaman okul veya yaptığınız islere yoğunlaşmada güçlük çekiyor musunuz?
    Öfkenizi azaltmak ve sakinleşmek için alkol veya hap kullanıyor musunuz?
    Öfkeniz sonucunda tutuklandığınız veya yasal zorluklarla karşılaştığınız oldu mu?Öfke kontrolü nasıl yapılır

İnsanlar genelde çaresiz kaldıklarında ve başka bir yol bulamadıklarında öfke ve şiddet sarmalına girerler. Kişinin ancak neden öfkelendiği anlaşılabilirse ve anlayabilirse baş edilebilecek bir duygudur. Kişi başka da bir yol bilmediği için bu yolla kendini boşaltmaya çalışır, çünkü hayatı yaşarken hep bunu görmüştür ve zaten öfke potansiyeli yüksek olan insanların evladıdır.

Öfkeli insanlar çocukluğunda çok fazla engellenmiş, yaptığı kabahatler dayakla, şiddetle helalleştirilmiş ve bir ana-baba kucağında yatıştırılmamış, duygusal iklimi bozuk, sevgisiz ailelerin evlatlarıdır. Yani hayatta hiçbir şey tesadüf değildir ve bu yaşananlar geçmişte yaşatılan olumsuz bir hayatın bir sonucu olabilir.

Bazıları için öfkeli olmak bir yaşam tarzıdır. İstenmedik bir durumla karşılaşınca kendini daha güçlü, baskılı, egemen hissetmek için kişinin öfkeye ihtiyacı olacaktır.

Öfke yüksek bir duygu olup insanı mantıklı düşünmekten alıkoyar, yani öfke duygusu varsa mantık yoktur. Sonuçlarından üzüntü duyabileceğimiz süreçlere sürükleyebilir. Sanki sarhoş bir insanın söylemleri ne kadar gereksiz ve saçma ise öfkeli bir insanın söylemleri de bu tarzda olabilir. Sonunda kişi muhtemelen üzüntü ve suçluluk duyacaktır.

Öfke duygusu kontrolümüzü kaybettirip saldırganlığa ve istemediğimiz sonuçlara neden olabilir. Hayatta yapmak çok zor ama öfkeliyken yıkmak çok kolay olacaktır. Cinayetler böyle bir ruh halinde ve affetme duygusunun yokluğunda gelişen bir olaydır.

Öfke bedenimize zarar verecek her türlü hastalığa zemin hazırlayıp saçlarımızın erken ağarmasına, hayatı sert yaşamamıza neden olacak ve erken yaşta bu hayata veda etmeye zorlayacaktır.