Evlilik Ve Evlenme Teklifi Nasıl Yapılmalıdır

Öneriyorum: Kızı Aşık Etmenin 46 Yolu

[Kardeş Blogumuzdan] Kadınları Etkileme Yolları - 30 Kesin Yöntem Ve Kaynaklar
1: Evlilik ve evlenme teklifi üzerine ayrıntılı bir yazı hazırladık sizler için. 

Evlenme toplum içerisinde bir insanlara belli bir statü kazandıran, toplumu meydana getiren aile kavramının oluşmasını sağlayan iki karşı cinsten bireylerin, yaş, maddi olanak, kişisel uyum, kişilerin aile görüşlerinin uyumu, fiziksel ve bedensel uyumluluk ve beklentilerin ortak kanaatine göre şekillenen bir durum olarak tanımlanabilir. 

Evlilikte asıl ve en önemli amacın insan neslinin devamını sağlaması için karşı cins iki insanın bu durumu resmileştirmesi olarak kabul edilmelidir. 

Evlilik çok önemli bir müessese olduğu için hem dini hem de resmi olarak kişilerin bir kimlik taşımaları açısından çok büyük önem taşımaktadır.

2: Evlenme olgusu her ne kadar bireylerin bir neslin devamını sağlaması için bir araya gelmesi gibi görünse de evlenecek kişiler için bazı kriterler eş seçiminde çok önemli bir etken oluşturur. 

Evlenmek isteyen kişilerin birbirlerini kısa da olsa tanıma, uzlaşma evlilik kurumunun getirilerinin hesaplanması gibi durumlar eş seçimine büyük oranda etki etmektedir.

3: Bunların yanında kişilerin evlenme için belli bir yaşa- ki genelde 18 yaş ve üzeri ideal olarak belirlenen yaştır- gelmiş olması yani reşit, kendi kararlarını verebilecek ve bu kararlarının sonuçlarına iyi veya kötü katlanabilecek bir yaşta olması, maddi açıdan evlendikten sonra sorun ve sıkıntı yaşamayacak bir düzeyde mal varlığına ya da desteğine sahip olması, evlilikle beraber neslin devamı şeklinde tanımlanan kişilerin çocuk sahibi olabilmeleri açısından erkek veya bayan olarak bu konuda herhangi bir eksikliğin olmaması, özür durumuna göre evleneceklerin evlenmelerini engelleyici durumunun birbirini dengeleyici veya tamamlayıcı nitelikte olması yine büyük önem taşımaktadır.

4: Bunlarla beraber gelişen modern toplum ifadesiyle kişilerin sosyal statüleri ve sosyal çevresinin birbiri ile uyumu da son zamanlarda yapılan evliliklerde önem taşıyan bir unsur olarak göze çarpmaktadır.

5: Evlilik kurumunun resmi ve dini açıdan kişilere bir statü yüklemiş olmasından evlenecek kişiler arasında bir cinsiyet çatışmasının yaşanmamasına dikkat edilmelidir. 

Bir erkek aile reisliği görevini üstlenirken aynı şekilde evlendikten sonra bayanın da bu konularda yıkıcı değil yapıcı olması yani erkeğine destek olması gerekir. 

Aynı durum bir bayan için de ev hanımı ya da çalışan bir eş durumu için de geçerlidir.

6: Bayan ev işlerinde idari merkez iken erkek bu konuda eşine karşı ılıman ve yapıcı olmak zorundadır. 

Genel bir ilke olarak insanlar arasındaki ilişki durumları etiksel ifade ile her şeyin karşılıklı olması gerektigidir. 

Evlilikle beraber kurulan yeni bir kurum olan aile bir bütün içerisinde cinsiyeti ön plana çıkarmadan dayanışma ve uzlaşma ilkeleri ile en olumsuz durumda bile birbirine destek verilmesini gerektirir.

7: Evlilik için tüm konulara karşı cins ile uzlaşı sağlandıktan sonra evlenme aşamasından hemen önce evlilik teklifi yapılması ve kişiyi bu şekille daha evlenmeden önce etkilemek bir erkek için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 

Evlenme ve evlilik teklifi genel olarak erkek tarafından yapılsa da bazı batı kültürü ülkelerine kimi zaman kızların da evlenme teklifi yaptığı görülmektedir. 

Evlenme teklifinin erkekler tarafından daha çok yapıldığını kabul ederek, evlenme teklifi yapacak olan erkek karşısındaki insana bunu etkili şekilde yapması gerekir.

8: Kimi zaman bir sürpriz gibi, kimi zaman bir şok etkisi yaratarak beklenmedik bir anda ya da kimi zaman da kalabalık bir mekânda evlilik teklifi yapılmaktadır. 

Evlenme ve evlilik teklifi yaparken erkeklerin unutmaması gereken en önemli şeyin bunu en etkili mekândan etkileyici sanatsal sözlerle ve en etkileyici bir şekilde yapması gerektiğidir.